Institucion digjital

Po ndërtojmë kampusin më të madh digjital, që krijon një bashkëpunim më të lehtë në mes studentit
dhe mësimdhënësit në Kosovë, Shqipëri dhe rajon.

Marrëdhënia student-mësimdhënës

Bashkëpunimi i drejtpërdrejtë mes studentit dhe mësimdhënësit
është baza e infrastrukturës digjitale.

Komunikim aktiv

Scooler mundëson komunikim dhe informim të lehtë. Përmes platformës, gjejeni veten në botën virtuale të komunikimit.

Materiale edukativo-arsimore

Biblioteka juaj e parë me çasje digjitale, ku do të keni mundësi që të jeni në hap me kohën me artikujt që lidhen direkt me preferencat e juaja. Platforma 'Scooler' do të ju ofroj një oqean të tërë me materiale; nga artikujt shkencor e deri tek rastet studimore.