Grupet

Scooler bazohet në aktivitetet grupore që përbëhen nga dy komponentë kryesor si postimet dhe materialet.


Me anë të postimeve do të krijohet çasje direkte në materiale mësimore. Çdo anëtar/e mund të ndaj materiale mësimore, të shtroj pyetje apo të njoftoj grupin për çdo gjë që ka lidhje të drejtpërdrejtë me mësimet tuaja.

Materialet: Përmes tyre mësimdhënësit mund të organizojnë orët punuese duke publikuar materialet mësimore dhe duke krijuar interaksion me nxënësit përmes kuizeve që mundësojnë zhvillim të vazhdueshëm.

Biblioteka Digjitale

Me regjistrimin në platformën Scooler, ju bëheni pjesë e qindra artikujve edukativo-arsimor që ndihmojnë të përforconi aftësitë e juaja dhe të jeni të gatshëm të qaseni në tregun e punës.

Mesazhe Direkte

Shkëmbe mesazhe me mësimdhënës, studentë dhe prindër brenda platformës.Shkruaj direkt duke përdorur sygjerimet automatike.

Njoftimet

Mundëson që të informoheni në kohë reale për çdo të re që ofrojnë interesat e përzgjedhura dhe platforma 'Scooler'.

Profili

Plotëso të dhënat personale dhe krijo rezyme virtuale në bazë të aftësive të fituara nga biblioteka digjitale.