Për ne?

Scooler LLC është kompani teknologjike softverike me bazë zhvillimore edukativo-arsimore, me themelues Egzon Kelmendin, që nga viti 2017.

Arsyeja kryesore e krijimit të ‘Scooler’ ka derivuar nga nevoja për një platformë inovative e cila do centralizojë komunikimin në institucionet arsimore duke lehtësuar qasjen e duke eliminuar barrierat mes studentëve dhe stafit akademik në raportet e tyre të ndërsjellta.

Synimi i vet platformës ka të bëjë me rritjen e ndikimit të teknologjisë informative në procesin arsimor në Kosovë në të gjitha nivelet e saj, duke e eliminuar kështu komunikimin joformal në sistemin e tanishëm.

Me anë të kësaj reforme bashkëkohore, dalëngadalë po krijojmë një ambient digjital përmes së cilës do të ndikojmë drejtpërdrejtë në ndryshim të marrëdhënieve me anë të ngritjes së interaksionit dhe bashkëpunimit.

Jemi 'Scooler', me qëllim që të bëjmë procesin e të mësuarit me 'cooler’.

#

Egzon Kelmendi

CEO

#

Erna Zogjani

UI/UX

#

Rexhep Kelmendi

iOS Developer

#

Edin Murati

Project Manager

#

Erion Bilalli

Business Manager

#

Nol Hyseni

Web Developer